Αγιος Γεώργιος ο Κρυονερίτης

Αγ. Γεώργιος ο Κρυονερίτης

Τ

ο γραφικό μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου του Κρυονερίτη βρίσκεται στα ανατολικά της πόλης, στο δρόμο προς τον ’η Γιάννη Η προσωνυμία "Κρυονερίτης" οφείλεται στην πηγή κρύου νερού που υπήρχε άλλοτε εκεί κοντά. Το μοναστήρι ιδρύθηκε προ του 1298 και έγινε μετόχι της μονής Αγ. Προδρόμου το 1344, όταν η Υπομονή, σύζυγος του Σακελλαρίου Μουρμουρά, άρχοντα των Σερρών, το δώρησε στη μονή του Αγίου Προδρόμου.

Το μοναστήρι υπέστη πολλές καταστροφές από τους Τούρκους το 1572, οπότε κατέπεσε ο κομψός τρούλος του, ο οποίος αντικαταστάθηκε από ημισφαιρική οροφή που καλυπτοταν εξωτερικά από τετράπλευρη πυραμιδοειδή στέγη. Πιθανότατα η στέγαση αυτή να έγινε στις επισκευές του έτους 1864, που αναφέρονται στη λίθινη επιγραφή της δυτικής εξωτερικής πλευράς του μνημείου.

Σπουδαίας αρχαιολογικής αξίας είναι οι δύο εικόνες που κοσμούν το σύγχρονο τέμπλο και παριστάνουν η μία την Παναγιά βρεφοκρατούσα με το επίθετο "Παντανουσα" (του έτους 1694) και η άλλη το Χριστό Παντοκράτορα με την επιγραφή "Δέησις του δούλου του Θεού Ακακύου μοναχού".Η σελίδα αυτή συντηρείται από τον Ηπειρώτη Παναγιώτη (panos@stern.nyu.edu) .