Country GDP (in billions) in 2018 Moody's rating Adj. Default Spread Equity Risk Premium Country Risk Premium Corporate Tax Rate
Abu Dhabi 253.00 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 55.00%
Albania 15.10 B1 3.76% 9.64% 4.44% 15.00%
Algeria 173.76 NA 5.44% 11.62% 6.42% 26.00%
Andorra (Principality of) 3.24 Baa2 1.59% 7.08% 1.88% 10.00%
Angola 105.75 B3 5.44% 11.62% 6.42% 30.00%
Argentina 519.87 Caa2 7.53% 14.08% 8.88% 30.00%
Armenia 12.43 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 20.00%
Aruba 2.70 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 25.00%
Australia 1433.90 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 30.00%
Austria 455.29 Aa1 0.33% 5.59% 0.39% 25.00%
Azerbaijan 46.94 Ba2 2.51% 8.16% 2.96% 20.00%
Bahamas 12.42 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 0.00%
Bahrain 37.75 B2 4.60% 10.63% 5.43% 0.00%
Bangladesh 274.02 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 25.00%
Barbados 5.15 Caa1 6.27% 12.59% 7.39% 5.50%
Belarus 59.66 B3 5.44% 11.62% 6.42% 18.00%
Belgium 542.76 Aa3 0.51% 5.80% 0.60% 29.00%
Belize 1.87 B3 5.44% 11.62% 6.42% 32.36%
Benin 10.35 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.00%
Bermuda 5.57 A2 0.71% 6.04% 0.84% 0.00%
Bolivia 40.29 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 25.00%
Bosnia and Herzegovina 20.16 B3 5.44% 11.62% 6.42% 10.00%
Botswana 18.62 A2 0.71% 6.04% 0.84% 22.00%
Brazil 1868.63 Ba2 2.51% 8.16% 2.96% 34.00%
Brunei 13.57 NA 0.33% 5.59% 0.39% 18.50%
Bulgaria 65.13 Baa2 1.59% 7.08% 1.88% 10.00%
Burkina Faso 14.12 B2 4.60% 10.63% 5.43% 28.00%
Cambodia 24.54 B2 4.60% 10.63% 5.43% 20.00%
Cameroon 38.68 B2 4.60% 10.63% 5.43% 33.00%
Canada 1713.34 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 26.50%
Cape Verde 1.90 B2 4.60% 10.63% 5.43% 0.00%
Cayman Islands 5.14 Aa3 0.51% 5.80% 0.60% 0.00%
Chile 298.23 A1 0.59% 5.89% 0.69% 27.00%
China 13608.15 A1 0.59% 5.89% 0.69% 25.00%
Colombia 331.05 Baa2 1.59% 7.08% 1.88% 33.00%
Congo (Democratic Republic of) 47.23 Caa1 6.27% 12.59% 7.39% 35.00%
Congo (Republic of) 11.26 Caa2 7.53% 14.08% 8.88% 32.36%
Cook Islands 1.20 B1 3.76% 9.64% 4.44% 28.43%
Costa Rica 60.13 B1 3.76% 9.64% 4.44% 30.00%
Côte d'Ivoire 43.01 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 25.00%
Croatia 60.97 Ba2 2.51% 8.16% 2.96% 18.00%
Cuba 100.02 Caa2 7.53% 14.08% 8.88% 27.24%
Curacao 3.13 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 22.00%
Cyprus 24.96 Ba2 2.51% 8.16% 2.96% 12.50%
Czech Republic 245.23 Aa3 0.51% 5.80% 0.60% 19.00%
Denmark 355.68 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 22.00%
Dominican Republic 85.56 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 27.00%
Ecuador 108.40 B3 5.44% 11.62% 6.42% 25.00%
Egypt 250.89 B2 4.60% 10.63% 5.43% 22.50%
El Salvador 26.06 B# 0.00% 5.20% 0.00% 30.00%
Estonia 30.73 A1 0.59% 5.89% 0.69% 20.00%
Ethiopia 84.36 B1 3.76% 9.64% 4.44% 30.00%
Fiji 5.54 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 20.00%
Finland 276.74 Aa1 0.33% 5.59% 0.39% 20.00%
France 2777.54 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 31.00%
Gabon 16.85 Caa1 6.27% 12.59% 7.39% 30.00%
Gambia 1.63 NA 5.44% 11.62% 6.42% 31.00%
Georgia 17.60 Ba2 2.51% 8.16% 2.96% 15.00%
Germany 3947.62 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 30.00%
Ghana 65.56 B3 5.44% 11.62% 6.42% 25.00%
Greece 218.03 B1 3.76% 9.64% 4.44% 28.00%
Guatemala 78.46 Ba1 2.09% 7.66% 2.46% 25.00%
Guernsey (States of) 0.50 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 0.00%
Guinea 10.91 NA 8.36% 15.06% 9.86% NA
Guinea-Bissau 1.46 NA 5.44% 11.62% 6.42% NA
Guyana 3.88 NA 5.44% 11.62% 6.42% NA
Haiti 9.66 NA 7.53% 14.08% 8.88% NA
Honduras 23.97 B1 3.76% 9.64% 4.44% 25.00%
Hong Kong 362.68 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 16.50%
Hungary 157.88 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 9.00%
Iceland 25.88 A2 0.71% 6.04% 0.84% 20.00%
India 2718.73 Baa2 1.59% 7.08% 1.88% 30.00%
Indonesia 1042.17 Baa2 1.59% 7.08% 1.88% 25.00%
Iran 454.01 NA 5.44% 11.62% 6.42% NA
Iraq 224.23 Caa1 6.27% 12.59% 7.39% 15.00%
Ireland 382.49 A2 0.71% 6.04% 0.84% 12.50%
Isle of Man 6.77 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 0.00%
Israel 370.59 A1 0.59% 5.89% 0.69% 23.00%
Italy 2083.86 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 24.00%
Jamaica 15.71 B2 4.60% 10.63% 5.43% 25.00%
Japan 4971.32 A1 0.59% 5.89% 0.69% 30.62%
Jersey (States of) 1.00 A1 0.59% 5.89% 0.69% 0.00%
Jordan 42.23 B1 3.76% 9.64% 4.44% 20.00%
Kazakhstan 179.34 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 20.00%
Kenya 87.91 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.00%
Korea 1619.42 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 25.00%
Korea, D.P.R. NA NA 10.03% 17.03% 11.83% 25.00%
Kuwait 140.65 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 15.00%
Kyrgyzstan 8.09 B2 4.60% 10.63% 5.43% 10.00%
Latvia 34.41 A3 1.00% 6.38% 1.18% 20.00%
Lebanon 56.64 Caa2 7.53% 14.08% 8.88% 17.00%
Liberia 3.26 NA 14.00% 21.71% 16.51% NA
Libya 48.36 NA 2.51% 8.16% 2.96% 20.00%
Liechtenstein 6.21 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 12.50%
Lithuania 53.43 A3 1.00% 6.38% 1.18% 15.00%
Luxembourg 70.89 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 26.01%
Macao 55.08 Aa3 0.51% 5.80% 0.60% 12.00%
Macedonia 12.67 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 10.00%
Madagascar 13.85 NA 4.60% 10.63% 5.43% 20.00%
Malawi 7.06 NA 5.44% 11.62% 6.42% 30.00%
Malaysia 358.58 A3 1.00% 6.38% 1.18% 24.00%
Maldives 5.33 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.19%
Mali 17.16 B3 5.44% 11.62% 6.42% 28.24%
Malta 14.55 A2 0.71% 6.04% 0.84% 35.00%
Mauritius 14.22 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 15.00%
Mexico 1220.70 A3 1.00% 6.38% 1.18% 30.00%
Moldova 11.44 B3 5.44% 11.62% 6.42% 12.00%
Mongolia 13.07 B3 5.44% 11.62% 6.42% 25.00%
Montenegro 5.50 B1 3.76% 9.64% 4.44% 9.00%
Montserrat 1.50 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 27.24%
Morocco 117.92 Ba1 2.09% 7.66% 2.46% 31.00%
Mozambique 14.72 Caa2 7.53% 14.08% 8.88% 32.00%
Myanmar 71.21 NA 5.44% 11.62% 6.42% 25.00%
Namibia 14.52 Ba2 2.51% 8.16% 2.96% 32.00%
Netherlands 913.66 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 25.00%
New Zealand 204.92 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 28.00%
Nicaragua 13.12 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.00%
Niger 9.29 B3 5.44% 11.62% 6.42% 32.36%
Nigeria 397.27 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.00%
Norway 434.17 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 22.00%
Oman 79.28 Ba1 2.09% 7.66% 2.46% 15.00%
Pakistan 314.59 B3 5.44% 11.62% 6.42% 30.00%
Panama 65.06 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 25.00%
Papua New Guinea 23.50 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.00%
Paraguay 40.50 Ba1 2.09% 7.66% 2.46% 10.00%
Peru 222.04 A3 1.00% 6.38% 1.18% 29.50%
Philippines 330.91 Baa2 1.59% 7.08% 1.88% 30.00%
Poland 585.66 A2 0.71% 6.04% 0.84% 19.00%
Portugal 240.67 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 21.00%
Qatar 191.36 Aa3 0.51% 5.80% 0.60% 10.00%
Ras Al Khaimah (Emirate of) 5.20 Caa1 6.27% 12.59% 7.39% 0.00%
Romania 239.55 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 16.00%
Russia 1657.55 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 20.00%
Rwanda 9.51 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.00%
Saudi Arabia 786.52 A1 0.59% 5.89% 0.69% 20.00%
Senegal 24.13 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 30.00%
Serbia 50.60 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 15.00%
Sharjah 5.00 A3 1.00% 6.38% 1.18% 0.00%
Sierra Leone 4.09 NA 8.36% 15.06% 9.86% 30.00%
Singapore 364.16 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 17.00%
Slovakia 105.90 A2 0.71% 6.04% 0.84% 21.00%
Slovenia 54.01 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 19.00%
Solomon Islands 1.40 B3 5.44% 11.62% 6.42% 30.00%
Somalia 4.72 NA 10.03% 17.03% 11.83% NA
South Africa 368.29 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 28.00%
Spain 1419.04 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 25.00%
Sri Lanka 88.90 B2 4.60% 10.63% 5.43% 28.00%
St. Maarten 1.50 Baa3 1.84% 7.37% 2.17% 35.00%
St. Vincent & the Grenadines 0.92 B3 5.44% 11.62% 6.42% 30.00%
Sudan 40.85 NA 14.00% 21.71% 16.51% 35.00%
Suriname 3.59 B2 4.60% 10.63% 5.43% 36.00%
Swaziland 4.71 B2 4.60% 10.63% 5.43% 27.50%
Sweden 556.09 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 21.40%
Switzerland 705.14 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 18.00%
Syria NA NA 10.03% 17.03% 11.83% 28.00%
Taiwan 646.00 Aa3 0.51% 5.80% 0.60% 20.00%
Tajikistan 7.52 B3 5.44% 11.62% 6.42% 30.19%
Tanzania 58.00 B1 3.76% 9.64% 4.44% 30.00%
Thailand 504.99 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 20.00%
Togo 5.36 B3 5.44% 11.62% 6.42% 32.36%
Trinidad and Tobago 23.81 Ba1 2.09% 7.66% 2.46% 25.00%
Tunisia 39.87 B2 4.60% 10.63% 5.43% 25.00%
Turkey 771.35 B1 3.76% 9.64% 4.44% 22.00%
Turks and Caicos Islands 1.02 Baa1 1.34% 6.77% 1.57% 0.00%
Uganda 27.46 B2 4.60% 10.63% 5.43% 30.00%
Ukraine 130.83 Caa1 6.27% 12.59% 7.39% 18.00%
United Arab Emirates 414.18 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 55.00%
United Kingdom 2855.30 Aa2 0.41% 5.69% 0.49% 19.00%
United States 20544.34 Aaa 0.00% 5.20% 0.00% 25.00%
Uruguay 59.60 B1 3.76% 9.64% 4.44% 25.00%
Uzbekistan 50.50 Baa2 1.59% 7.08% 1.88% 7.50%
Venezuela 100.00 C 15.00% 22.89% 17.69% 34.00%
Vietnam 245.21 Ba3 3.01% 8.75% 3.55% 20.00%
Yemen, Republic 26.91 NA 10.03% 17.03% 11.83% 20%%
Zambia 26.72 Caa2 7.53% 14.08% 8.88% 35.00%
Zimbabwe 31.00 NA 10.03% 17.03% 11.83% 25.00%